Fabien Cougnon

Jyväskylän yliopisto 2023. Fabien Cougnon, synteettisen nanokemian apulaisprofessori, nanotiede, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Associate Professor of Synthetic Nanochemistry, nanoscience, Faculty of Mathematics and Science

Leave a Reply